Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain