Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain