Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich