Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde