Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain